hits

24.07.2018

Oslo skolene er bare et eksempel på hva vi får hvis misforståtte feminister og «forståsegihjelpåere» får styre og stelle.

Det er fint med pedagogikk og en myk tilnærmelse, og jeg ser ingen grunn til å brøle i tomme skoger, men hva skal vi gjøre når den pedagogiske, myke tilnærmelsen ikke nytter og en eller noen få elever ødelegger for resten av klassen ? og også for læreren? Da har vi ikke lenger noe som helst å falle tilbake på.

Stortinget vedtok i fjor en ny opplæringslov som gir elever «rett til å slippe episoder og hendelser som fører til en subjektiv følelse av ubehag.» Paragrafen kunne ikke vært mer ute på viddene.

Enkelt sagt gir dette elevene makt til å selv definere hva som er ubehagelig for dem og deretter bruke dette til å forfølge læreren, og rektor har ingen videre valg enn å la dette få følger for lærer.
Rekk opp hånda alle som tror at denne paragrafen i størst grad brukes av de som ødelegger for undervisning, gjør seg vanskelige med vilje, saboterer lærerens myndighet og kort sagt ikke evner eller gidder å oppføre seg i skolen.

Læreren har nå i praksis ikke lov til å lede undervisningen med myndighet dersom det viser seg nødvendig, fordi om bare en enkelt elev får en «subjektiv følelse av ubehag» så må faktisk læreren til rektor.

Rektoren har i tillegg krav på seg til å iverksette raske tiltak, hvilket fører til at læreren ofte ikke engang får mulighet til å forsvare seg før rapporten fra eleven ? som i tillegg kan være anonym ? får konsekvenser.

Dette høres for meg ut som en paragraf bråkete elever selv har fått lov til å forfatte.

Dusteriet som vedtas på Tinget kjenner ingen grenser. Problemet i Oslo skolene i dag er ikke at lærere pålegger elever å gjøre ting som krenker følelseslivet deres ? problemet er elever som ødelegger undervisningen, angrep på lærere, vold mot medelever, narkotikasalg i skolegården osv.

Her må myndighet tilbake til læreren, ro og orden i klasserommet må gjenopprettes. De som ikke evner å innrette seg, må bort til de klarer å innrette seg. Selvsagt skal elevene få både to og tre sjanser, men etter det må det være slutt.


Synd at de folkevalgte samtidig har gjort alt de kan for å nedbemanne forsvaret vårt, for det er nettopp hit vi kunne ( og så absolutt burde ) sendt bråkmakerne. Når det ikke nytter med gjensitting, appellere til fornuft, megling, gjentatte beskjeder, bli sendt på gangen? og slikt besvares med at eleven slenger dritt til læreren, rapporterer vedkommende, fremmer grove trusler og så videre?
( vold og trusler mot lærere er sterkt økende, det samme er vold og trusler mellom elever )  så kunne 3 måneder på militærskole gjort susen. Men nei, dette ville nok føltes litt fælt for de som ble sendt dit, så det kan vi ikke gjøre. La de heller holde på og binde opp mengder av ressurser og ødelegge hverdagen for resten av elevene og lærerne de er rundt på daglig basis. Gi de heller en paragraf de anonymt kan benytte for å rapportere lærerne de ikke liker.

Norge er virkelig landet som verner, forstår seg på, beskytter og viser omsorg for de som ikke evner å følge lover, regler og etiske rettesnorer. De er det synd på herfra og til evigheten. De øvrige som sliter og har det vondt som følge av dem er priveligerte og «klarer seg sikkert.»  De roper ikke så høyt, de er det ikke så farlig med.
Her er en sinnssyk ide: hva med å bygge skoler, rettsvesen, kriminalomsorg og arbeidsplasser opp rundt et prinsipp som skal ivareta interessene til de som følger regelverket og bidrar i positiv retning til et bedre læringsmiljø, tryggere gatebilde, mer effektiv organisering? I stedet for å gi de som med vilje og viten stiller seg utenfor mer ammunisjon i børsa?

 

Skolens viktigste funksjon er ikke å lære ungdommen brøk-regning, algebra, hvem som var konge i 1750 eller hva som skjer hvis du mikser 2 nøytrale baser med eddik; det sterkeste leddet i utdannelsen er å lære å lære, forstå hva egendisiplin er, ansvar, komme i tide, vente på tur, arbeide i grupper og tilnærme seg en gitt utfordring med løsningsorientert metodikk. Derfor må også uroelementene vekk, for alle må se at søplete oppførsel får konsekvenser, og jo lenger den dårlige oppførselen vedvarer eller hvor grovere episoden er, dess større konsekvens.

I stedet blir nå lærere og skolevesen oppfattet som svake, og regelverket favoriserende ovenfor de som stiller seg utenfor et positivt læringsmiljø.

Sånn skal vi ikke ha det, og enda viktigere, sånn trenger vi ikke ha det.

Forstå-seg-på og dikkedare hattene må av. Så får de som vil arbeide og lære i fred gjøre det, og de som trenger det strammes opp til de evner å innrette seg, og igjen går en lysere fremtid i møte.

 

Linker: https://dagens.klassekampen.no/2018-04-26/laerere-vil-endre-krenkelov

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/ddBX0O/Stortinget-har-vedtatt-en-lov-om-skolemiljo-som-bygger-pa-absurd-vide-krenkelsesbegrep--Torstein-Ulserod

https://www.aftenposten.no/osloby/i/WLxXog/Oslo-rektorer-til-politiet-Et-paradoks-at-skolen-har-utviklet-seg-til-a-bli-et-trygt-sted-for-omsetning-og-bruk-av-narkotiske-stoffer

https://www.nrk.no/ytring/nar-skolen-er-farlig-1.14073560

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/vold-og-trusler-mot-laerere-okte-med-63-prosent-1.14038455

Én kommentar

Alice

24.07.2018 kl.15:03

Veldig bra sagt, og helt enig!

Skriv en ny kommentar